www.galeria.ath.bielsko.pl
 • Spotkanie absolwentów Plastyka w Galerii
 • 8 listopada została otwarta wystawa prezentująca fotografie Cezarego Tomy inspirowane naturą.
 • Wernisaż wystawy prac prof. Witolda Jacykowa
  W poniedziałek 7 października w Galerii Akademickiej ATH odbył się wernisaż fotografii prof. Witolda Jacykowa.
 • Malarstwo Alfreda Biedrawy w Galerii Akademickiej
  W atmosferze podziękowań i wzruszeń odbył się wernisaż wystawy nestora bielskich plastyków Alfreda Biedrawy „90 x 70" w piątek 14 czerwca w Galerii Akademickiej ATH.
 • Małe formy grafiki w Galerii Akademickiej
  Do 10 czerwca potrwa w Galerii Akademickiej ATH wystawa „Małych form grafiki" prof. Andrzej Gieragi, artysty związanego z Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi oraz z Politechniką Radomską. W części ...
icon-box-left Sylwetki i dorobek artystów, współpracujących z Galerią Akademicką
Więcej >
icon-box-center Galeria zdjęć z wernisaży, które odbyły się w Galerii Akademickiej
Więcej >
icon-box-right Prace nagrodzone w Konkursie na recenzję wystawy
Więcej >

Nagrodzona recenzja wystawy grafiki prof. E. Delekty

1. Wojciech Załęcki, Filologia polska, rok III semestr 6


     W Galerii Akademickiej ATH ma miejsce wystawa prac graficznych prof. Eugeniusza Delekty. Absolwent krakowskiej ASP w roku 1972 rozpoczynał tam pracę naukowca, lecz ostatecznie związał się z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. Galeria Akademicka ATH ma zaszczyt prezentować dwanaście prac graficznych prof. Delekty, wpisując się tym samym w dość bogatą już tradycję jego wystaw. Prezentowane prace wykonane są technikami akwatinty i akwaforty. Wygląd tych prac kojarzy się z odbitkami drukarskimi, które zbliżone są do akwareli albo też zadaje się, iż są one wzbogacane poprzez retuszowanie. Serię dwunastu prac graficznych rozpoczyna praca, która posiada niezwykłą wartość artystyczną, zarazem też walor konkursowy w postaci przyznanej pierwszej nagrody. Praca ta utrzymana jest w tonacji koloru jasnozielonego zbliżonego do seledynu tudzież morskiej zieleni. Plan centralny stanowi koło, na którym widoczne jest charakterystyczne jego poćwiartowanie za pomocą promieni. Wydawać się może nam, iż jest to widziana z bardzo dużego przybliżenia powierzchnia Księżyca, na którym swoiste są struktury pofalowań jakie tworzy tam ukształtowanie terenowe w postaci dziur tektonicznych, wygasłych wulkanów i wyschniętych jezior. Obserwując na żywo tę planetę odległą o 384 tysiące kilometrów od Ziemi, nigdy nie będziemy mieli takiego wrażenia jakie zawarte jest w tej grafice, gdyż wysokość obserwatora co najmniej równać musiałaby się połowie średnicy Księżyca czyli 3474 km! Jednakże dzięki stronie wizualnej prezentowanej planety w tej grafice możemy dokonać tego niemożliwego fizycznie wyczynu. Delekta nienaturalnie zaś naturalistycznie podnosi obserwatora a przybliża planetę. Ogólne wrażenie dla niewprawnego oka obserwatora zostaje spotęgowane zaciekawieniem bogactwa konturowego prezentowanych prac. Kontury w poszczególnych pracach nie odznaczają się ściśle wyznaczoną linią prezentowanych obiektów, ale często wykraczają one poza swój zarys tworząc finezyjne kształty. Przyzwyczajony umysł odbiorcy do obierania bezpośrednich sensów prezentowanych w formie obrazkowej ma trudność z odnalezieniem ich w sekundowym kontakcie oka z grafiką. Do grafiki Delekty trzeba więc podchodzić z dystansem, zatrzymując się nad każdą więcej niż jedna minuta i delektować się formą nigdy dotąd niespotykaną żywym oczu. Nie byłoby do końca prawdą stwierdzenie, że wszystkie grafiki nie odzwierciedlają bezpośredniego sensu na jaki wyczekuje patrzący odbiorca. Grafika pt. Katedra, szósta w kolejności prezentowanych prac, jest naocznym odzwierciedleniem kształtów, które nawet dla mało wprawnego widza jawić się będzie jako budowla w kształcie świątyni, z tą tylko różnicą, iż nie prezentuje ona wszystkich stosunków przestrzennych, które winniśmy zauważyć wchodząc do wnętrza takiej budowli. W grafice tej wyeksponowana jest gra światła, którą podkreślają okna i to właśnie ich charakterystyczny kształt podpowiada nam, że jest to katedrą gotycką. Na planie centralnym widoczny jest charakterystyczny dla katedr gotyckich system wiązany, na który składają się filary wiązkowe i arkady, triforia i świetliki w postaci opalizujących okien. Jeżeli dobrze będziemy się wpatrywać może dostrzeżemy pinakle nieco z boku. Właśnie to jest zastanawiające w jakiej perspektywie jest tworzący grafikę, a w jakiej postawia on obserwatora. Skoro obserwator taki jak ja, władny jest wyłuskać z tej konstrukcji wieże pinakli. Na myśl przychodzi więc i wniosek, że wnętrze na grafice nie jest prezentowane jako środek świątyni, ale obserwujemy jej fasadę boczną zorientowaną frontalnie zaś w rzeczywistości stanowiącą jej prawy bok. W kolejności prezentowanych w galerii grafik jako dziewiąta i dziesiąta znów zobaczyć możemy w górnych jej częściach kopuły świątyń i zarysy wież. Zdecydowanie daje nam to podstawę do patrzenia na wspomniane grafiki w orientacji pionowej, gdyż wyznaczają one tylko tym jedynym widocznym sensem, gdzie znajduje się góra, a gdzie jest dół pracy. W tych pracach charakterystyczne są również formy brył tworzące najprawdopodobniej przestrzeń miejską, które nawiązują do kubizmu. Bryły te są luźno rozrzucone przez co nie uwidaczniają bezpośrednio zabudowy miejskiej, stanowią raczej zgeometryzowane elementy jednej struktury[ tu: zabudowa miejska] swobodnie ze sobą zestawione. W innych pracach nie wspomnianych tutaj ze względów, żeby zachęcić Ciebie czytelniku do samodzielnego zmierzenia się z całością prezentowaną w Galerii ATH, jako ciekawostkę dorzucić mogę pomysł, iż można je oglądać bez ściśle wyznaczonej góry i dołu grafiki. Zarówno jest dozwolone patrzeć na nie w pionie lub poziomie, dowolnie zmieniając sobie jej orientację przestrzenną. Jest to niezwykle ciekawe patrzeć na te prace, inaczej niż zawiesił je na ścianie kustosz galerii, a szczególnie pomocne w tym jest zrobienie sobie zdjęć prezentowanych prac, aby później na komputerze według uznania obracać nimi zgodnie albo przeciwnie z ruchem wskazówek zegara. Prezentowane prace składają się z bliżej nie określonych form, które zadziwiają swoimi obrysami, misternie prowadzoną kreską tworzącą symbole oparte na figurze koła i kwadratu, notacji muzycznej jak również bliżej nieokreślonej płaszczyzny. Kolorystyka prac utrzymana jest w tonacji monochromatycznej, jednakże każda z prac posiada swoją przewodnią barwę spajającą prezentowaną konstrukcję linii i zaokrągleń w jeden obraz wizualny. Niezwykła pomysłowość tematyczna, drobiazgowość w detalach tak ciężka do uzyskania w technice druku wypukłego i wklęsłego, oraz bogactwo form, które nieznane są dla oka obserwującego na co dzień zwykłą rzeczywistość świata, moim zdaniem świadczą o wysokim artyzmie prof. Delekty, a także dużym doświadczeniu i bogactwie warsztatowym tego artysty. W świetle powyższych faktów jestem zobowiązany zaprosić wszystkich chętnych do zapoznania się z zaprezentowanym w Galerii ATH bardzo ciekawym kanonem prac graficznych Eugeniusza Delekty.

Kategoria: Recenzje wystaw | 18 wrzesień 2012 | | Odsłony: 3820
Drukuj Email
Czwartek, 16, listopad 2017
Prof. Andrzej Markiewicz „Pars pro toto…”
Galeria Akademica ATH zaprasza 21 listopada o godz. 15.00 na otwarcie wystawy prof. Andrzeja Markiewicza.
Cykl pod tytułem: „Pars pro toto........" tworzą prace wykonane w technice druku cyfrowego łączonego z rysunkiem olejną pastelą i ołówkiem. Jak podkreśla autor, tytuł cyklu prowokuje możliwości interpretacji dzieł na wielu poziomach skojarzeń poprzez zestawienie słowa i elementów wizualnych obrazu.
Andrzej Markiewicz zajmuje się rysunkiem, grafiką warsztatową i malarstwem. Twórczość swą prezentował na 32 wystawach indywidualnych (Kopenhaga, Kowno, Łódź, Kielce, Zakopane, Radom) a także na 241 wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą ( Dania, Niemcy, Holandia, Szwajcaria, USA, Litwa, Łotwa, Węgry, Ukraina, Słowacja, Czeska Republika). Obecnie profesor zwyczajny, Dziekan Wydziału Sztuki, Uniwersytetu Technologiczno–Humanistycznego w Radomiu.

Czytaj dalej >
Piątek, 28, kwiecień 2017
Prof. zw. Błażej Ostoja Lniski dziekan Wydziału Grafiki ASP w Warszawie "Pejzaż"
Prof. zw. Błażej Ostoja Lniski dziekan Wydziału Grafiki  ASP w Warszawie - wystawa pt. „Pejzaż”. Zapraszamy w ramach XVIII Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Otwarcie wystawy 9 maja, godz. 16.00.

Już 11 maja rozpocznie się największa w regionie impreza naukowo-kulturalna. Program XVIII Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki pod hasłem „Zaskoczenie i zdziwienie są początkiem zrozumienia” został przygotowany tak, żeby zainteresować odbiorców z każdej grupy wiekowej.

Tajniki nauki przybliżą pracownicy naukowi ATH w specjalnie przygotowanych prezentacjach i wykładach, zgrupowanych w bloki tematyczne: nauki humanistyczne i społeczne, nauki ekonomiczne  i o zarządzaniu, nauki matematyczne i  fizyczne, ekologia,  nauki przyrodnicze, nauki techniczne i informatyczne oraz  nauki o zdrowiu.

Wykłady będą się odbywały również poza kampusem ATH. Beskidzka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT zaprasza na konferencję popularnonaukową „-200,+100, która odbędzie się 13 maja w NOT.

Urząd Miejski w Bielsku-Białej zaprasza 12 maja do Sali Sesyjnej UM na serię wykładów i pokaz historycznych filmów dokumentalnych dot. miasta oraz 13 maja na Małą Scenę Teatru Polskiego na konferencję TEDxBielskoBiała.

Udział w Festiwalu to wyjątkowa okazja do spotkania z wybitnymi przedstawicielami świata nauki i kultury. Profesor Jerzy Bralczyk językoznawca opowie o  języka promocji i reklamy, o. Maciej Zięba dominikaninteologfilozof i publicysta wygłosi wykład inauguracyjny pt. „Próg, który świat przekracza w człowieku jest progiem zdumienia”, a wieczorem 12 maja odbędzie się koncert Stanisława Soyki z Chórem ATH.

Jednym ze stałych punktów programu jest Beskidzkie Dyktando Festiwalowe, pod patronatem prof. Bralczyka. Uczestnicy konkursu będą walczyć w tym roku o Pióro Prezydenta Miasta Bielska-Białej oraz tytuł Beskidzkiego Mistrza Ortografii.

Poza najważniejszym celem festiwalu, jakim jest upowszechnianie wiedzy i inspirowanie młodych ludzi do podjęcia przygody z fascynującym światem nauki, organizatorzy czyli Akademia Techniczno-Humanistyczna i Miasto Bielsko-Biała przygotowali szereg wydarzeń o charakterze kulturalno-artystycznym, których część będzie się odbywała podczas Pikniku Naukowego na Rynku Starego Miasta, w sobotę 13 maja.

 

Szczegółowy program na stronie: www.festiwal.ath.bielsko.pl

Czytaj dalej >